Zgłoś uwagi

SAS dla partnerstw - nowy moduł

19-10-2016
SAS dla partnerstw - nowy moduł

W wyniku realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej  jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego"  uruchomiony został nowy moduł zawierający dane statystyczne dla partnerstw jednostek samorządu terytorialnego.

Użytkownicy mogą dokonać analizy rozwoju społeczno-gospodarczego w JST w partnerstwie - jest możliwość oglądania najistotniejszych wskaźników w podziale na grupy - oraz mogą przeanalizować syntetyczny wskaźnik rozwoju dla wybranego partnerstwa.

Współpraca jst w ramach obszaru funkcjonalnego ma dwa podstawowe cele: zbudowanie przewagi konkurencyjnej własnego OF nad podobnymi o tym samym charakterze i położeniu oraz integracja wewnątrz OF – tak społeczna jak i gospodarcza.  Samorządy działając w partnerstwach powinny zarządzać obszarem funkcjonalnym w sposób zintegrowany, a realizowane czy planowane inwestycje powinny służyć całości, a nie mieć wyłącznie charakteru indywidulanego. Posiadane dane moga być jednym z motorów zmian i innowacji. Takie podejście gwarantuje pełny rozwój społeczno-gospodarczy obszaru.