Zgłoś uwagi

Rejestracja

nazwa użytkownika służyć będzie do logowania się do SAS, można wpisać imię i nazwisko lub nick
  1. prosimy wpisać nazwę miasta np. Poznań;
    oznaczenie skrótów: GM - gmina miejska, GMW - gmina miejsko-wiejska, GW - gmina wiejska, MNPP - miasto na prawach powiatu
  2. z listy rozwijalanej wybrać miasto z odpowienim typem administracyjnym (np. MNPP Poznań)

Zapisując się do Systemu Analiz Samorządowych wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu uczestnictwa w bazie SAS. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do pełnej rejestracji w bazie SAS. Klauzula informacyjna